Nordmalings kommun, fritid

Skapa en ny aktivitetsplats i naturen.

Så här gjorde vi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi har haft besök av Grim och diskuterat möjligheterna att utveckla en egen ”rörelserik skog” tillsammans med skolan och ett par föreningar vid Skjutbaneberget. Vi har börjat undersöka möjligheterna för genomförande. Haft kontakt med interna  intressenter och en ram börjar ta form.
Genom att genomföra ett första projekt vill vi så ett frö som leder till fler goda initiativ tillsammans.

Ett av våra favoritsätt att förklara rörelserikedom

Genom att visa att rörelserikedom är nyckeln till ett hälsosamt och hållbart liv.

Så här passar rörelserikedom vår organisations vision, värderingar eller behov

Nordmalings kommun har en ny vision och förhoppningen är att rörelserikedom ska bli ett centralt verktyg i arbetet för att uppnå denna vision där en aktiv och inkluderande fritid, föreningsliv och mötesplatser , infrastruktur och inte minst livsvillkor som främjar hälsa specifikt nämns.

Vi ser dessa fördelar med att använda rörelserikedom

Rörelserikedom kan hjälpa oss att bli ett mer attraktivt och inkluderande Nordmaling, för medborgare och besökare och i arbetet för att uppnå Agenda 2030 målen. Med förhoppning om att det ska leda till

  • Ökad folkhälsa
  • Ökad jämlikhet
  • Ett sammanhang för alla oavsett bakgrund
  • En demokratisk grund och språngbräda för personlig utveckling

Kontaktinformation

Paula Quinones, Kultur och fritidschef
paula.quinonescanessa@nordmaling.se

Change the game inleder samarbete med IPLA

Kolla in

Q&A med talare
Change the game
2023

Kolla in

Om rörelserikedom – ny och mer info

Kolla in