Utvecklingsprogram för nyskapare 2020

En mer rörelserik värld med nytt program från Change the game!

”Utvecklingsprogram för nyskapare” är ett projekt där ledare (alla kategorier) som anammat rörelserikedom får hjälp att utveckla nya aktiviteter eller miljöer i sin verksamhet – en process med rörelserikedom som kompass.
I den första omgången deltog ledare, ideella och yrkesverksamma, från tio olika organisationer/verksamheter i Västerbotten. De delar alla visionen om ett samhälle där alla får samma rätt till rörelse och är ”early adopters” av rörelserikedom.  De fick möjlighet att, med stöd av rådgivare och utbildare inom rörelserikedom, utveckla idéer som bidrar till att fler ökar sin förmåga, lust och möjlighet att röra på sig. De fick även möjlighet att utbyta erfarenheter med varandra, möjlighet till fördjupad kunskap om rörelserikedom och möjlighet att sprida sina nya idéer och lösningar.

Programmet bestod av gemensamma träffar, individuella träffar med handledare, eget utvecklingsarbete och insatser för att sprida de nya lösningarna.

Presentation av programmet 2020 – Här länk till video >
Summering av programmet 2020 – Här länk till pdf >

Deltagare

Dorotea kommun, fritid
Utveckla träningspass för skolungdomar och utmaningar längs motionsspåret runt sjön.
Kristina Isaksson & Veronica Wahlgren.
Mer info – klicka här

Ejderdunets förskola, Umeå
Utveckla en del av inomhusmiljön.
Caroline Stattin m fl
Mer info – klicka här

Korpen Lycksele
Utforska nya sätt att träna hopprep, parkour och truppgymnastik.
Jenny Holmqvist
Mer info – klicka här

Nordmalings kommun, fritid
Skapa en ny aktivitetsplats i naturen.
Paula Quinones
Mer info – klicka här

Region Västerbotten, Habiliteringscentrum
Sätta ”Hela Habben i rörelse” under vecka 39. En vecka där alla besökare får med sig en ny rörelseupplevelse.
Viktoria Johansson m fl
Mer info – klicka här

Rödåbygdens IK
Utveckla Äventyrsparken i Rödåsel.
Alf Söderlund
Mer info – klicka här

Sävar IK
En runda med rörelseutmaningar i skogen intill idrottsplatsen.

Maria Bergkvist
Mer info – klicka här

Tegs Centralskola
Metod för eleverna att designa rörelserika brainbreaks.
Mikael Syring
Mer info – klicka här

Umeå kommun, avdelning bad
Utveckla gruppträning för seniorer med rörelserikedom.
Sofia Eriksson
Mer info – klicka här

 

Så här gick det till:

Med rörelserikedom som kompass fick deltagarna möjligheter att förädla goda idéer som bidrar till att fler ökar sin förmåga, lust och möjlighet att röra på sig.

Deltagarna fick:

  • Fördjupad kunskap om hur man använder rörelserikedom i praktiken.
  • Arbeta utifrån fyra utvecklingssteg där de skapar underlag för sin idé och utvecklar den med hjälp av rörelserikedom som metod.
  • Coachning från våra experter inom rörelserikedom.
  • Delta på träffar och utbyta erfarenheter med andra nyskapande ledare.
  • Hjälp att sprida och visa upp sin nyskapande idé.

Organisationen bestod av:

Facilitator – Grim Jernudd, utbildare rörelserikedom, grim.jernudd@gmail.com, 073-8984892
Projektledare – Tom Englén, projektledare Change the game, tom@heja.se, 070-6089828
Projektgrupp – representanter från RF-SISU, Umeå kommun och Region Västerbotten.

 

Här kan du läsa mer om bakgrund, mål och metoden för programmet >

Change the game inleder samarbete med IPLA

Kolla in

Q&A med talare
Change the game
2023

Kolla in

Om rörelserikedom – ny och mer info

Kolla in