Täfteå IK

Utvecklat träningsplanering och nya övningar för allsidig träning inom bollidrotter.

Så här gjorde vi

Vårt projekt var uppdelat i två delar. I den ena delen ville vi erbjuda ungdomar och vuxna ett tillfälle att utveckla sin rörelserikedom och en andra del som syftade till att spränga in mer rörelserikedom i vår fotbollsverksamhet.

Vi erbjöd alla ungdomar men även ledare och föräldrar att delta i en ledarledd rörelseträning en gång i veckan. Denna träning bestod av olika aktiviteter som designats för att främja rörelserikedom. Deltagarna fick själva vara med och bestämma hur träningen skulle se ut men i de flesta fall använde vi oss av olika rörelsebanor, stafetter och lekar. Åldersspannet på deltagarna var 13–55 år blandat med tjejer och killar. Upplägget var mycket uppskattat.

Originalplanen i den andra delen var att öka utbilda våra ledare om rörelserikedom, men tyvärr var det väldigt få ledare som anmälde sig till utbildningen vilket gjorde att vi ändrade upplägget. Vi skapade i stället ett underlag med rörelseberikade fotbollsövningar som publicerades på föreningens hemsida så att alla ledare och föräldrar i föreningen fick ta del av det. Nästa steg blir att bjuda in till erfarenhetsutbyte mellan ledare som använt övningarna för att tillsammans vidareutveckla och förbättra materialet.

Läs gärna mer om aktiviteterna vi skapat och använt via denna länk >

Aktiviteterna är sorterade under:

  • Uppvärmning
  • Bollbehandling
  • Samarbetsövningar

Aktiviteterna skapades utifrån detta tankesätt:

  • Låt barnen vara med och påverka
  • Tävla gärna men undvik utslagning
  • Undvik köbildning och därmed antalet åskådare
  • Föregå med gott exempel och delta själv
  • Uppmuntra deltagarnas mod till att testa nya rörelser

Ett av våra favoritsätt att förklara rörelserikedom

Vårt absoluta favoritsätt att beskriva rörelserikedom är gemenskap och framtidstro. Genom rörelserikedom kan man ge utövarna möjligheten att lära sig en mängd rörelser som i framtiden gör att denne kan delta i alla sociala sammanhang som kräver en god motorik. Detta kan således leda till gemenskap och därigenom en framtidstro för ett aktivt samhälle.

Så här passar rörelserikedom vår organisations vision, värderingar eller behov

Täfteå IK:s vision är att vara en ledande ungdomsförening i Norrland. Vår verksamhetsidé är att genom en bred idrottsverksamhet bidra till barns och ungdomars fostran med betoning på samhörighet och kamratskap. För att lyckas med detta behöver vår verksamhet vara följsam i utvecklingen av Svensk idrott. Det är ingen hemlighet att många barn och ungdomar slutar idrotta i allt för tidig ålder och vad det kan bero på är en klurig fråga.

Med rörelserikedom som kompass testar vi ett sätt att utveckla vår verksamhet så att den förhoppningsvis kommer att passa fler barn och ungdomar. Vi vill skapa förutsättningar så att fler människor håller på med idrott längre och mår bättre.

Vi ser dessa fördelar med att använda rörelserikedom

Rörelserikedom är ett brett begrepp som innehåller många delar men som i slutändan enligt oss resulterar i den viktigaste delen: en bred rörelserepertoar som möjliggör framtida deltagande i olika sammanhang.

En fördel med rörelserikedom är att det inte kräver en lång utbildning för att förstå hur man med ganska enkla medel kan främja rörelserikedom. Det kräver bara nyfikenhet för rörelser och mod att våga testa sina nya idéer.

Det krävs inte heller någon dyr utrustning för att jobba med rörelserikedom. I stället kan det kreativa få ta över och möjligheter till redskap tonar ofta upp på de flesta platser man befinner sig på.

Kontaktinformation

Mathias Strandgren, Ledamot och fyrtränare i Täfteå IK, mathias.strandgren@gmail.com

Change the game inleder samarbete med IPLA

Kolla in

Q&A med talare
Change the game
2023

Kolla in

Om rörelserikedom – ny och mer info

Kolla in