Att kuna röra säj är lika viktit som att stava rät.

Vi har länge vetat att barn måste lära sig att skriva och räkna. Nu vet vi också att barn även behöver lära sig att bli rörelserika. De behöver öka sin lust, förmåga och möjlighet att röra på sig – en livsviktig kunskap. Genom att ge dem rätt verktyg är du med och bygger upp barnens rörelsealfabet, och skapar en livslång vana av lustfylld inställning till rörelse. Vi hjälper dig att hitta verktygen.

Hjulet

Rörelserikedom (physical literacy på engelska) – här illustrerad i form av ett hjul som visar hur ökad rörelsefärdigheter (som kan användas i olika miljöer), leder till ökat självförtroende, ökad (inre) motivation och ökat deltagande. Osv.

Checklistan

De gula bollarna representerar viktiga delar i en upplevelse som är berikad med rörelserikedom. Dessa punkter kan tjäna som en liten checklista för att kunna leda och utforma aktiviteter och miljöer med rörelserikedom som kompass.

Hjärnan – Utmanar dess förmåga att styra kroppen.Tillsammans – Aktiverar alla samtidigt för minskad åskådareffekt.Kreativitet – Ger möjlighet att välja och forma egna lösningar.Samarbete – Främjar social interaktion och samhörighet.Alla nivåer – Möter utövarnas olika kapaciteter och preferenser.

> Övningsexempel – berikad eller inte berikad av rörelserikedom

> Vikten av rörelserikedom (Physical literacy) – 1 min med Dr Dean Kriellaars (video)

Definition

En av de mest vanliga definitionerna är: ”Att med motivation, självförtroende, kunskap, förståelse och fysisk kompetens värdesätta och utveckla ett livslångt intresse för fysisk aktivitet.” Den grundar sig på Kanadas ”Physical Literacy Consensus statement”.

Rörelserikedom och motivation

När man använder physical literacy som kompass så skapar man förutsättningar för att aktiviteten eller miljön utvecklar en inre motivation (”jag vill”). Denna typ av motivation är i många viktiga aspekter bättre än en yttre motivation (jag bör/måste, för att slippa bestraffning eller för att få yttre belöning). Motiverad av inre skäl gör att man tenderar att bli mer uthållig, anstränga sig mer, vara mer kreativ, få bättre relationer, fuska mindre och må bättre. Här en kort video om motivation: Så blir det kul!
Se även: Self-determination-theory.

Mer om rörelserikedom

Här på vår sida ”Verktyg och insikter” finns mer beskrivningar om rörelserikedom och konkreta tips på hur man använder det i praktiken.

Vill du hålla dig uppdaterad kring Change the game? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.

Change the game inleder samarbete med IPLA

Kolla in

Q&A med talare
Change the game
2023

Kolla in

Om rörelserikedom – ny och mer info

Kolla in