Rörelserika offentliga miljöer

Change the game har tillsammans med 13 andra organisationer genomfört detta Vinnovafinansierade projekt under 2021-2023.
Projektet har haft sin utgångspunkt i samhällsutmaningen att många barn och ungdomar i Sverige rör sig för lite. Vi har adresserat utmaningen genom att tillsammans med andra aktörer förnya offentliga miljöer med rörelserikedom (eng. physical literacy) som kompass. Syftet var att ge barn och unga möjlighet att utveckla ett aktivt och hälsosamt liv samt skapa attraktiva och hållbara samhällen.

Projektet är nu avslutat och resultaten kommunicera genom bla summering, slutrapporten, bilder och filmer.
Här kan du ta del av allt det materialet >

Välkommen på webinarium den 24 mars!

Ledarna för arbetspaketen ger en muntlig summering av projektet och det ges möjlighet att vara frågvis och diskutera resultaten. Kostnadsfritt. Via zoom. Kl 13.00 – 14.00.
Här anmäler du dig till webinariet >

Förväntade effekter och resultat

Den största övergripande effekten av projektet är att bidra till ökad rörelserikedom bland barn och unga. Detta hoppade s vi kunna göra genom att i projektet arbeta med innovativa lösningar som ger resultat och effekter inom följande områden:
– Ökad kunskap om rörelserikedom bland aktörer i samhällsplaneringsprocessen
– Innovativa exempel på rörelserika lösningar
– Referensanläggningar med rörelserika lösningar
– Ökad kunskapsutveckling om rörelserikedom bland arkitekter

Planerat upplägg och genomförande

Projektet byggde på en bred samverkan mellan många projektparter och leddes av en projektledare vid Umeå kommun. Projektet omfattade utöver projektledningen fem olika delprojekt, vilka var och en leddes av var sin delprojektledare:
-Rörelserikedomsfördjupning
-Prototyping av rörelserika lösningar
-Kunskaps-/systeminnovationer
-Affärsutveckling
-Kunskapsspridning/uppväxling

Change the game inleder samarbete med IPLA

Kolla in

Q&A med talare
Change the game
2023

Kolla in

Om rörelserikedom – ny och mer info

Kolla in