Spirande och det bästa jaget

Rörelserikedom kan användas för att möjliggöra människors spirande (eng. thriving) så att fler kan nå sin fulla potential och bli sitt bästa jag. Det kan ses som ett extra lager som kompletterar folkhälsoarbete som bedrivs i förebyggande och behandlande syfte. Människokroppen är vår största tillgång i livet, men den riskerar att bli en begränsning om vi inte får lära oss hur den fungerar, att använda och ta hand om den.

Positiva utmaningar som främjar rörelserikedom medför positiva effekter som fysisk aktivitet alltid har gjort, men med ytterligare bonusförmågor på köpet så som innovation, samarbete och tillit. Vi tror man kan få mervärden utöver fysisk hälsa genom meningsfulla kontakter med andra människor, utforskande uppgifter med en anpassad utmaningsnivå, gemensamt skapande och självständigt tänkande.

Vi försöker konsekvent använda positiva uttryck så det tydligt ska framgå att vi verkar FÖR något. Vi tror att det blir lättare för fler människor och organisationer att engagera sig i rörelsen för mer rörelserikedom då de vet vad vi verkar och står för – Ett rörelserikt samhälle där alla får goda möjligheter att må bra och skapa sin bästa livsresa.

Exempelvis

  • Möjliggöra spirande vs minska ohälsa
  • Öka deltagande vs minska stillasittande/fysisk inaktivitet
  • Utmaningsnivå vs svårighetsgrad
  • Hållbarhet vs skadeförebyggande

Change the game inleder samarbete med IPLA

Kolla in

Q&A med talare
Change the game
2023

Kolla in

Om rörelserikedom – ny och mer info

Kolla in