Inkludering och deltagande

Rörelserikedom är ett inkluderande koncept eftersom det i huvudsak går ut på att främja deltagande. Det innebär först och främst att medvetet rusta människor med förutsättningar för deltagande i olika sammanhang. Det handlar även om att bedriva attraktiva och nivåanpassade aktiviteter med goda möjligheter för deltagare att vara innovativa och känna kontakt med andra människor. Genom att fokusera på deltagande, innovation och kontakt mellan människor i aktiviteter som går att nivåanpassa sänker vi även tröskeln till vår verksamhet för nya utövare.

”If you create and develop physical literacy, you actually create inclusion in the society.”
– Andrea Carey (CAN), Keynote IPLC 2019 >

Deltagande i aktiviteter och miljöer som främjar rörelserikedom bör karaktäriseras av goda möjligheter att utveckla olika rörelsekompetenser, självförtroende och motivation. Det skapar förutsättningar för att man även i framtiden ska kunna, våga och vilja delta i olika sammanhang och fysiska aktiviteter. Vi brukar kalla aktiviteter som främjar rörelserikedom ”positiva utmaningar”.
Här kan du läsa mer om hur man skapar positiva utmaningar som främjar rörelserikedom>

Deltagande i positiva utmaningar som främjar rörelserikedom innebär att man får träna på att agera självständigt och i grupp tillsammans med andra. Man får möjlighet att utforska sin egen kapacitet och upptäcker tillvägagångssätt som passar just en själv utifrån egna förutsättningar och intressen. Det kan ge en växande tilltro till den egna förmågan att klara av uppgifter och utmaningar.

I verksamheter med aktiviteter som syftar till att främja rörelserikedom får utövarna i hög grad vara med och forma sin egen utvecklingsresa vilket kan ge dem en stark känsla av ägandeskap och engagemang. Ett stort eget ansvar ökar sannolikt benägenheten att vilja hålla på länge, eftersom man känner sig hörd och att ens åsikt har betydelse. Skulle utövare ändå välja att sluta så har vi tagit ansvar genom att rusta dem med förutsättningar och verktyg som underlättar deras deltagande även i andra sammanhang.

Inkluderingsaspekten av rörelserikedom handlar också om att tillhandahålla rätt utmaningsnivå och det stöd som passar alla människor utifrån deras individuella behov och intressen. Om utmaningsnivån är för låg i förhållande till utövarnas upplevda förmåga blir de lätt uttråkade, och när utmaningsnivån är för hög kan det ibland kännas hopplöst. Det blir svårare att skapa en optimal utmaningsnivå för alla utövare desto större gruppen är och ju mer färdighetsnivåerna inom gruppen varierar. Alla människor har unika behov och intressen, och alla människor har samma rätt till det stöd och de förutsättningar de behöver för att kunna delta och utvecklas.
Här kan du läsa mer om rörelserikedom och motivation (self-determination-theory) >

 

Change the game inleder samarbete med IPLA

Kolla in

Q&A med talare
Change the game
2023

Kolla in

Vår nya podd:
Rörelserevolutionen

Kolla in