Gemensamt recept för deltagande, hållbarhet och prestation

Vi anser inte att det råder något motsatsförhållande mellan rörelserikedom och topprestationer. Det verkar tvärtom som att rörelserikedom är en kompass som gör att människor både kan delta, bli hållbara och prestera så bra som möjligt i olika sammanhang.

Tänk på några vanliga källor till stress i rörelsesammanhang, exempelvis tävlingsmoment och åskådare. Pressen att prestera i tävlingssammanhang och känslan av att vara iakttagen kan påverka den mest erfarne utövarens förmåga att klara av en uppgift. Samma stressfaktorer karaktäriserar ofta ögonblick då akuta skador inträffar. Dessutom är det samma stressfaktorer som ofta begränsar ovana utövares deltagande i nya sammanhang. Om vi som ledare beaktar och stegvis reglerar dessa källor till stress vid planeringen av positiva utmaningar kan vi anpassa utmaningsnivån och tillhandahålla lämpliga uppgifter för fler utifrån individuella förutsättningar och intressen. Det kan innebära att undvika tävlingsmoment och övningar där det finns åskådare om vi vill underlätta deltagande och inlärning. Det innebär också att vi stegvis kan lägga till d oc

En av de enskilt viktigaste förutsättningarna för att prestera riktigt bra i något sammanhang är dessutom att upprätthålla deltagande, intresse och engagemang över tid. Det kräver inre motivation, stegvis högre utmaningsnivåer, meningsfulla kontakter och stöd från andra människor.

Change the game inleder samarbete med IPLA

Kolla in

Q&A med talare
Change the game
2023

Kolla in

Om rörelserikedom – ny och mer info

Kolla in