Självförtroende

Självförtroende är tilltro till den egna förmågan att klara av utmaningar och uppgifter i särskilda sammanhang. Tilltro till den egna rörelseförmågan är viktig för att vi ska våga prova nya saker och för att kunna vara oss själva. Det krävs självförtroende och mod för att kunna utveckla tillit och respekt till andra människor. 

Självförtroende kan variera från dag till dag, mellan olika sammanhang, byggas upp och förstöras. Om någon säger något taskigt, eller skrattar när vi gör fel kan vårt självförtroende sjunka. När vi lär oss nya rörelser, känner oss duktiga och att vi gör framsteg så växer vårt självförtroende. Självförtroende kopplat till rörelse innebär att våga prova sig fram, be om hjälp och att inte vara rädd för att göra fel.
När vi på olika sätt får kvitton på att vi utvecklar förmågor så växer självförtroendet.

 

Change the game inleder samarbete med IPLA

Kolla in

Q&A med talare
Change the game
2023

Kolla in

Om rörelserikedom – ny och mer info

Kolla in