Design av fysiska miljöer

Vi har tillsammans med flera aktörer i det Vinnovafinansierade projektet Rörelserika offentliga miljöer utvecklat och provat tillämpa ett planeringsverktyg för miljöerbjudanden som främjar rörelserikedom. Verktyget syftar till att underlätta dialogen mellan olika aktörer vid utvecklingen av nya eller befintliga fysiska miljöer, samt att belysa faktorer som har stor betydelse för människors benägenhet att värdera och vilja vistas i en miljö.

🇬🇧Version in English (as part of presentation at IPLC2023 in New York) – click here >

REFERENSMATERIAL

Planeringsverktyget skapades ursprungligen som en svensk översättning av de insikter och principer som beskrivs av Dr. Dean Kriellaars i dokumentet Physical Literacy Enriched Environmental Design (PLEED). Läs mer om PLEED här >

Verktyget har sedan vidareutvecklats bland annat utifrån koncepten

  • ”Risky play”. Belyser värdet i spännande och utmanande lek för barns utveckling. Läs mer här >
  • Värdet i tillgång till gröna och naturliga miljöer. Läs mer här >
  • Självbestämmandeteorin om vad som ger näring till inre motivation. Läs mer här >
  • ”Flow”. Vikten av att tillhandahålla olika utmaningsnivåer så att alla kan välja något som passar just deras upplevda förmåga. Läs mer här >

Under 2022 publicerade Märit Jansson med kollegor en litteratursammanställning som till stor del validerar innehållet i Planeringsverktyget. Läs mer här >

Denna vägledning har tagits fram av Change the game inom ramarna för det Vinnovafinansierade projektet Rörelserika offentliga miljöer.

Januari 2023.

Change the game inleder samarbete med IPLA

Kolla in

Q&A med talare
Change the game
2023

Kolla in

Om rörelserikedom – ny och mer info

Kolla in