Praktisk tillämpning

Vi tror det finns många typer av verksamheter som skulle kunna få positiva effekter av att använda rörelserikedom som kompass. Med det sagt innefattar alla verksamheter olika människor, medlemmar och målgrupper med unika behov, resurser och utmaningar. Dessutom gillar ingen när någon säger till en hur man ska bedriva sin egen verksamhet. 

”Hur kan vi skapa mening och värde i rörelsesammanhang?”

Det finns nog innovativa ledare som känner till sin verksamhets utmaningar och behov bättre än vi som jobbar på Change the game någonsin kan drömma om. För att stötta er som är nyfikna har vi skapat riktlinjer och designprinciper som med fördel kan beaktas vid utformning av positiva utmaningar och platser som ska främja utveckling av rörelserikedom. Vår förhoppning är att detta ska underlätta för fler som vill experimentera och prova nytt! 

Fortsätt läsa om hur du gör i praktiken

Change the game inleder samarbete med IPLA

Kolla in

Q&A med talare
Change the game
2023

Kolla in

Vår nya podd:
Rörelserevolutionen

Kolla in