Vill du utbilda andra?

Allt fler aktörer vill bidra till folkhälsa, social hållbarhet och attraktiva livsmiljöer. I takt med denna utveckling förutspår vi på Change the game att det kommer uppstå nya möjligheter för den som vill, kan och har djupgående kunskap om rörelserikedom att jobba med att utbilda och stötta ledare i olika typer av verksamheter och på olika nivåer.

Innehåll

Under kursen ”Ledarskapsutveckling med rörelserikedom” får deltagare möjlighet att fördjupa sin kunskap om det sociala innovationsverktyget rörelserikedom (eng. physical literacy) och dess beståndsdelar. Vidare avhandlas olika förväntade effekter av att anamma ett ledarskap som grundar sig i rörelserikedom. Det innefattar användning av konceptet som kompass för att främja prestation i olika sammanhang, skapa goda lärmiljöer och hållbar samhällsutveckling.

Upplägg

Gemensamma utbildningsträffar genomförs varannan vecka på kvällstid under mars-maj. Träffarna inleds med en kort föreläsning följt av gruppsamtal. De kommer även innefatta praktiska upplevelser, studiebesök och inspel från experter på rörelserikedom. Inför de gemensamma träffarna tillhandahålls inspelade föredrag och läshänvisningar.

Deltagande på den här kursen är ingen passiv upplevelse. För att få ut så mycket som möjligt av varje moment uppmuntrar vi utbyte mellan deltagare och löpande tillämpning av dina nya kunskaper i andra sammanhang. Vi rekommenderar att deltagare planerar in minst två timmars arbete i veckan med denna kurs, vilket inkluderar tid att se inspelade föredrag, läsa artiklar, reflektera och diskutera.

Kursmål

Det övergripande målet med kursen är att deltagare ska utveckla sin förmåga att hålla i teoretiska och praktiska utbildningar om rörelserikedom.

Efter att ha genomgått kursen förväntas deltagare kunna:
• Förstå den underliggande filosofin som konceptet rörelserikedom bygger på
• Skilja och förklara kopplingar mellan rörelserikedom, fysisk aktivitet och hälsa
• Förklara betydelsen som rörelserikedom har för lärande och prestation
• Beskriva relativa fördelar med att anamma ett rörelserikedomsfrämjande mindset
• Ge exempel på hur kunskap om rörelserikedom kan påverka övningsdesign
• Ge exempel på olika sätt som den fysiska miljön kan ha betydelse för rörelserikedom
• Beskriva kopplingar mellan rörelserikedom, attraktiva livsmiljöer och hållbar samhällsutveckling

Kursavgift

Kursavgiften är 625 kr för studenter och anställda vid Umeå universitet, Umeå kommun, Region Västerbotten och RF-SISU Västerbotten samt för ledare från ideella föreningar i Västerbotten. Avgiften för övriga deltagare är 12 500 kr.

Tidplan

Torsdag 10/2 – Digitala infoträffar kl 12.15-12.45 och 18.30-19.00 (anmälan till grim@change-the-game.se)
Torsdag 17/2 – Sista ansökningsdag
Torsdag 24/2 – Antagningsbesked erhålls

Kursträffar
Torsdag 3/3 kl 18.30-20.30 – Uppstartsträff
Torsdag 17/3 kl 18.30-20.30 – Fördjupning rörelserikedom
Torsdag 31/3 kl 18.30-20.30 – Aktiviteter och övningsdesign
Onsdag 13/4 kl 18.30-20.30 – Fysiska miljöer
Torsdag 28/4 kl 18.30-20.30 – Hållbart välbefinnande (+ föreläsning med Stefan Söderfjäll kl 14.00-16.30, ”Hjälten inom dig”)
Torsdag 19/5 kl 18.30-20.30 – Samverkan och samhällsutveckling
Onsdag 25/5 kl 18.30-20.30 – Avslutande workshop och utbyte

Ansökan

Ansökan är stängd för den här gången.

Grim Jernudd, Change the game, leder kursen och håller i de olika momenten tillsammans med ledande forskare, utbildare och programutvecklare.
Vid frågor kontakta gärna Grim via mail: grim@change-the-game.se

Kursen anordnas av Change the game i samarbete med Idrottshögskolan Umeå universitet, Umeå kommun, Region Västerbotten och RF-SISU Västerbotten inom ramarna för det Vinnovafinansierade projektet Rörelserika offentliga miljöer.

Change the game inleder samarbete med IPLA

Kolla in

Q&A med talare
Change the game
2023

Kolla in

Om rörelserikedom – ny och mer info

Kolla in