Höstens utbildningar i Umeå för rörelseinstruktörer/rörelsecoacher

Empowering Coaching (datum kommer)

För idrottsledare och pedagoger, blivande rörelseinstruktörer, som genomgått PL intro och PL 301.
Kursen hålls av SISU på licens av University of Birmingham – mer info >

CHANGE THE GAME 2018
Torsdag 13/9

Pep-talks for professionals, inrikting barn i förskolan, PL 101 och PL301a (små barn), Väven i Umeå kl 15-17 – mer info >
Pep-talks for coaches, PL 101 och PL301a (idrott, uppvärmning), Umeå Energi Arena kl 18-20 – mer info >

Fredag 14/9

Pep-talks for professionals, PL 101, PL301a (Id och övriga i skolan) och RS Swe, Väven i Umeå kl 9-16 – mer info >

Lördag 15/9

Pep-talks for parents, Nolia i Umeå, kl 10-16 – mer info >

Pep-talk special PL 501 (utövare med funktionsnedsättning), Nolia i Umeå – mer info >

Okt/nov, Empowering PE

För idrottslärare, blivande rörelseinstruktörer, som genomgått PL 101 och PL 301.
Kursen är hålls av SISU på licens av University of Birmingham – mer info >
Innehållet är anpassat för idrottslärare och utvärderad – mer info >

22-23/11, PL intro, PL301a+b+c

Det blir utbildningar med Dean Kriellaars m fl. För både de som vill ha en första introduktion i physical  literacy och för de som vill ha ytterligare fördjupning och lära sig nya sätt hur man kan använda  physical literacy i praktiken. – mer inf0 >

KURSKODER
PL 101: introduktion physical literacy.
PL 301a: physcial literacy enriched activities, så skapar vi dom. En introduktion.
PL 301b: physcial literacy enriched activities, en målgruppsanpassad fortsättningskurs.
PL 301c: physcial literacy enriched activities, en fördjupning där fler typer av aktiviteter och program för olika av barn & ungdomar belyses.
PL 301d: physcial literacy enriched activities, en workshop som föregås av egen implementering under minst 3 månader.
PL 501: Ger förståelse av vikten av ”physcial literacy enriched activities” för personer med funktionsnedsättning och en introduktion hur man leder såna aktiviteter.
RS Swe: Rörelserika samhällen – resan & de olika stegen

Change the game inleder samarbete med IPLA

Kolla in

Q&A med talare
Change the game
2023

Kolla in

Om rörelserikedom – ny och mer info

Kolla in