Gratisbussar till Nolia 14 september

Gratisbussar kommer att erbjudas från Ersboda, Ålidhem och Mariehem, som en del av SISU:s rörelsesatsning i skolan med fokus på dessa stadsdelar.

 

Busstider

TILL NOLIA
9:30 Från Ålidehem C via Mariehemsvägen 9:50 och sist Ersboda (1 stopp vid​ Ostkroken kl 10:05 och stopp 2  V Ersboda C 10 :15 )

FRÅN NOLIA:
I omvänd ordning med start 13:00.

Gratisbussarna möjliggörs tack vare Busspoolens engagemang.

 

Här kan du läsa om hela programmet för dagen på Nolia >.

Change the game inleder samarbete med IPLA

Kolla in

Q&A med talare
Change the game
2023

Kolla in

Om rörelserikedom – ny och mer info

Kolla in