Föreningen 4K

Skapa nystartande aktiviteter för äldre seniorer.

Så här gjorde vi

Med hjälp av Grim Jernudd har vi fått massor med tips på vad vi kan göra och hjälp med att utveckla idéer som ger oss ökad förmåga, lust och möjlighet att röra på oss. Vi har prövat både aktiviteter vi gjort förr och helt nya saker som Grim hittat på med allt från jonglering till luffarschack och att ta sig igenom rörelsestegar på olika sätt.

Alla har utmanat sig själva. Det gäller för den äldsta som är 101 år, till 94-92-åringarna, och flera i 80-85-årsåldern, samt den synskadade. Föreningens verksamhet har vart pausad med anledning av covid-19 och den här nystarten har gått från noll till hundra skulle man kunna säga. Tillfredsställelsen och uppskattningen hos våra deltagare har varit stor.

Vi har och kommer fortsätta träffas vid Babsans gym i Västra Hagaparken för social och fysisk aktivitet varje onsdag hela sommaren. Där finns hinderbana, kubb och en buffé med andra utmaningar som vi skapar på tillsammans.

Ett av våra favoritsätt att förklara rörelserikedom

Rörelserikedom är för oss allt som inte är stillasittande i ofrivillig ensamhet pga ökad ålder. Att med två av våra K:n (Kamratskap&Kreativitet) förverkliga att VI KAN och befästa detta i samband med sociala och kulturella aktiviteter; våra två övriga K:n (Kunskap&Kultur)

Så här passar rörelserikedom vår organisations vision, värderingar eller behov

Vår vision är att ”vi ska väcka, utbreda och underhålla intresset bland deltagarna, att på ett kreativt sätt och i kamratskap, fördjupa kunskapsinhämtande och kulturutövande, för att i förlängningen aktivt ansvara för sin egen sociala, kulturella, fysiska och intellektuella utveckling.

Att vi ska bedriva verksamhet som stärker gemenskap och ökad trivsel, samt uppmuntrar till ansvarstagande för och deltagande i den studieverksamhet och övrig verksamhet som föreningen anordnar. Att vi aktivt ska verka för att i denna verksamhet stödja varandra både fysiskt, socialt och mentalt”.

Därför passar rörelserikedom oss utmärkt. Vi hjälper varandra i alla lägen. Nu har vi med extern hjälp kommit i gång igen med aktiviteter som stärker oss socialt o fysiskt.

Vi ser dessa fördelar med att använda rörelserikedom

Alla kan delta på sina olika villkor. Bara att få komma ut från lägenheten eller boendet och få röra på sig påverkar självförtroendet. Att se och känna att man klarar av mer än man tror, ger många sekundära effekter, inte minst glädje, gemenskap och bättre livssituation.

Många äldre sitter ensamma och isolerade och uppskattar verkligen att få komma ut och träffas och kan man väva in lite mer detaljerad rörelserikedom sker också sekundärvinster, så som ökad hälsa för den enskilde och i ett större perspektiv en bättre situation för samhället. Friskare, gladare och mera motiverade och självgående seniora seniorer får mindre behov av vård och omvårdnad

Kontaktinformation

BrittInger Ärlebro, 4K-samordnare

brittinger.arlebro@gmail.com

Change the game inleder samarbete med IPLA

Kolla in

Q&A med talare
Change the game
2023

Kolla in

Vår nya podd:
Rörelserevolutionen

Kolla in