Pep-talk special (PL 501)

Ger förståelse av vikten av ”physcial literacy enriched activities” för personer med funktionsnedsättning och hur man leder såna aktiviteter.

Kursledare: Dr Dean Kriellaars (CAN)
Lördag kl 12-13 (i anslutning till Deans Pep-talk kl 11.00)
En del av Change the game 2018 på Nolia Idrottscenter.
ANMÄLAN > (kostnadsfritt)

Denna workshop kommer att ge deltagarna smakprov på några program med ”physcial literacy enriched activities” och hur man planerar och skapar dem. Syftet är att deltagarna att ska kunna utveckla sin förmåga att möjliggöra för barn med olika typer av funktionshinder att delta, utveckla grundläggande rörelseförmågor och få en motiverande erfarenhet av aktiviteterna.

Riktar sig främst för de som leder aktiviteter för de med funktionsnedsättningarna: synnedsättning, utvecklingsstörning och ett rörelsehinder.

Deltagarna rekommenderas att lyssna på Deans Pep-talk kl 11.00 som ger en introduktion till physical literacy och hur man skapar rörelserika miljöer för barn med funktionsnedsättning.


Denna utbildning möjliggörs av och genomförs i samarbete med:

Change the game inleder samarbete med IPLA

Kolla in

Q&A med talare
Change the game
2023

Kolla in

Om rörelserikedom – ny och mer info

Kolla in