Specialutbildning 2 – leda och utveckla aktiviteter B

Utbildningen är en del av Change the game 2024 och är i stora delar en praktisk workshop som leds av mycket erfaren internationell expertis. Du får ingående insikter, värdefulla och användbara exempel på kvalitativa rörelseupplevelser med fokus på sociala och känslomässiga förmågor.

Tid & plats

Torsdag 19/9, kl. 13:00 – 16:30 på P5 i Umeå.

Innehåll

• Vilka kvalitetsaspekter kännetecknar positiva rörelseupplevelser?
• Hur kan positiva rörelseupplevelser utveckla viktiga egenskaper som kreativitet, tillit & medkänsla?
• Vad har positiva rörelseupplevelser för betydelse kopplat till övergripande mål (t.ex. invånares välbefinnande, meningsfulla sammanhang, platsanknytning, tryggt & säkert samhälle…)

Som deltagare får du testa en rad olika aktiviteter, som med fördel kan användas för att utveckla självledarskap och ledarskap hos såväl barn och ungdomar som vuxna i chefsroller.

Deltagare kommer stärka sin förmåga att värdera och utveckla aktiviteter som syftar till inre utveckling. Rörelseupplevelsernas kvalitetsaspekter kommer valideras utifrån kopplingar till det nya hållbarhetskonceptet för inre utveckling, Inner Development Goals.

En kort video med Grim Jernudd, utbildare och metodutvecklare på Change the game, som ger ett smakprov på utbildningens innehåll – klicka här >

Utbildare

Emmanuel Bochud (CAN), CRITAC >
Julie Théberge (CAN), Laval Université >

Emmanuel och Julie har stor erfarenhet av att skapa program och kvalitativa rörelseupplevelser för utveckling av ledarskap, prestationer och inte minst sociala program som har tillämpats i många länder.

Biljetter

Till och med 30/4: 1 500 kr. Därefter 1 750 kr t.om 30/6.  Därefter 2 000 kr t.om 31/8. Därefter 2250 kr. Priser exkl moms. Begränsat antal platser.
Vid samtidigt köp av biljett till konferensen erhålls 30% rabatt.

Klicka här för att köpa biljetter och se alla erbjudanden> 

Frågor

Om du har idéer, frågor eller vill ha mer info om utbildningen, maila gärna oss på hej@change-the-game.se.

Mer info om hela Change the game 2024 – konferens, workshops och aktivitetsdagar – hittar du via denna länk >


Arrangörer:

Huvudarrangör för Change the game 2024 är Change the game Utbildning AB – ett kunskapscentrum med metoder och utbildningar för alla som vill skapa mer attraktiva och hållbara samhällen genom att sätta fokus på kvaliteten i rörelseupplevelser – tillsammans med bland andra Balticgruppen, Idrottshögskolan Umeå Universitet, Region Västerbotten, RF-SISU Västerbotten och Umeå kommun.

Change the game inleder samarbete med IPLA

Kolla in

Q&A med talare
Change the game
2023

Kolla in

Om rörelserikedom – ny och mer info

Kolla in