Hotell information

I samma hus som konferensen hittar du U&Me Hotel med fantastisk utsikt över Umeå.
Boka: www.umehotel.se ange koden: ctg24
Enkelrumspris för besökare:  1116kr ex moms /1250kr inkl moms. 

Önskas faktura? Maila din bokning till info@umehotel.se och uppge koden. 

Change the game inleder samarbete med IPLA

Kolla in

Q&A med talare
Change the game
2023

Kolla in

Om rörelserikedom – ny och mer info

Kolla in