Platån

Rörelseutmaningar

Försök pricka ett träd med en liten grusbit. Tävla med en kompis om vem som först kan pricka ett bestämt mål två gånger i rad. 

Hur många olika sätt att hoppa upp eller ner på scenen kan du komma på?

Tankeställare

Definitionen av hopp i ordboken är en förflyttning som innebär att kroppen lämnar underlaget för ett kort ögonblick. Hopp har också innebörden att tro på en förbättring.

Vad ger dig hopp i vardagen och inför framtiden? Vad hjälper dig att känna hopp? 

Change the game inleder samarbete med IPLA

Kolla in

Q&A med talare
Change the game
2023

Kolla in

Om rörelserikedom – ny och mer info

Kolla in