Seminarium, rörelserikedom för äldre 16/9 – Change the game 2022

Seminariet beskrev grunden för att anamma rörelserikedom (physical literacy) som ett förhållningssätt och gav konkreta exempel för hur det kan tillämpas för äldre.

”En effekt av att utveckla rörelserikedom (physical literacy) är att vara utrustad för att vara fysiskt aktiv hela livet vilket kräver speciella överväganden när det tillämpas på äldre som redan har levt större delen av sina liv. Det är väl rapporterat att fysisk aktivitet och kondition minskar under vuxen ålder.
Äldre står inför många utmaningar i livet, varav en är strukturell och en är individuell nivå av åldersdiskriminering som finns i olika rörelsesammanhang och sektorer. Rörelserikedom främjar kompetens, självförtroende och inre motivation för att stimulera aktivt deltagande och uppnå positiva rörelseupplevelser för deltagaren, till skillnad från den typiska fysiska aktivitetsstrategin som ofta fokuserar på att uppfylla riktlinjer och undvika sjukdom eller skada.”

Här kan du kolla in en kort video där Dean berättar mer om rörelserikedom för äldre, via
denna länk.

Dean Kriellaars var huvudtalare. Han är expert och en av världens främsta ambassadörer för physical literacy, väl anlitad talare världen över och har utvecklat många metoder och program som används brett i Kanada och internationellt.

Medverkade gjorde även Ashleigh Powell och Megan Ferris från National Ballet School Canada som med rörelserikedom skapat ”Sharing Dance Older Adults” och ”Sharing Dance Parkinsons”.

Anmälan
Kostnadsfritt att deltaga, tack vare samarbete mellan Change the game,
Region Västerbotten och Umeå kommun.

Tid & plats
Fredag 16/9
Kl 15.00 – 16.15 fullmäktigesalen, Regionens hus, köksvägen 11 i Umeå.
Seminariet sändes även digitalt


Aktiviteten var en del av Change the game 2022, 13-17 september i Umeå.
Mer info om hela eventet >

Arrangörer:
Huvudarrangör är Change the game Utbildning AB – ett kunskapscentrum med metoder och utbildningar för alla som vill skapa mer attraktiva och hållbara samhällen med rörelserikedom som kompass – tillsammans med bland andra Balticgruppen, Idrottshögskolan Umeå Universitet, Region Västerbotten, RF-SISU Västerbotten och Umeå kommun.

Change the game inleder samarbete med IPLA

Kolla in

Q&A med talare
Change the game
2023

Kolla in

Om rörelserikedom – ny och mer info

Kolla in