Rådhusparken

Rörelseutmaningar

Gå med noggranna steg på stenplattorna hela vägen från träbryggan och fram till grusgången. Försök att endast ta ett steg på varje stenplatta och håll dig på en bana innanför ”linjerna” med mörkgråa stenar. Testa gärna flera olika banor!

Hoppa jämfota mellan stenplattorna och försök landa endast en gång i varje stenruta. Fixar du det även baklänges?

Tankeställare

– Vad hör du för ljud? Hur många olika ljud kan du identifiera?

Stadsnära parkmiljöer tjänar som lugna oaser för återhämtning. De har stor betydelse för välbefinnande i allmänhet och för barn och ungas lek i synnerhet.

Invånares välmående är en av vår tids viktigaste utvecklingsfrågor, eftersom det skapar attraktiva livsmiljöer och är en förutsättning för att vi ska mäkta med att ställa om till mer hållbara vanor.

Change the game inleder samarbete med IPLA

Kolla in

Q&A med talare
Change the game
2023

Kolla in

Om rörelserikedom – ny och mer info

Kolla in