Konferens och workshops – Change the game 2022

Varmt välkommen till Umeå för att inspireras av ledande internationella och nationella presentatörer och processledare. Tillsammans med branschkollegor och många nya spännande kontakter får du ta del av och utforska hur vi kan använda rörelserikedom (physical literacy) som innovationsverktyg för att skapa hållbara och attraktiva utvecklingsmiljöer.

Årets tema: ”Nystart med nytt mindset”.

Pandemin har ytterligare ökat behovet av en nystart för att öka deltagande i fysiska aktiviteter och det vill vi skapa med rörelserikedom som nytt mindset!
Eventet är en mötesplatser för olika verksamheter som vill skapa goda utvecklingsmiljöer så att alla ges möjlighet till ett aktivt och hälsosamt liv.
Vi kommer under dagarna att erbjuda dig möjlighet att utveckla ditt ledarskap men även att få testa nya aktiviteter. Årets konferens kompletteras med en unik specialutbildning och workshops med olika inriktningar.

Programöversikt (220531)

Talare och facilitatorer

Vi är mycket glada över att dessa internationella experter redan är klara. Programmet formas nu i detalj och fler namn kommer presenteras löpande framöver.

 

Årets konferens

Vi har återigen samlat innovatörer, världsledande experter och passionerade ledare som använder rörelserikedom för att skapa ännu bättre förutsättningar för att människor ska få aktiva liv och sin bästa livsresa.

Årets konferens kommer att ge dig både insikter, praktiska övningar, exempel på lyckade projekt och inte minst ge dig värdefull tid tillsammans med många likasinnade.
Programmet är indelat i tre spår: design av fysiska miljöer, aktiviteter och samverkan/samhällsutveckling.

Tider: start torsdag 15/9 kl 10.00, avslut fredag 16/9 kl 12.00

Här kan du läsa mer om konferensen >
Här kan du köpa biljetter och anmäla dig >
För deltagare på Specialutbildningen 13-14/9  och konferensen 15-16/9 så ingår deltagande i workshopkvällar och tillgång till de digitala passen och streamingplattformens interaktionsmöjligheter.

Specialutbildning – Trygg med ansvar för barn och ungas utemiljöer

En utbildning med spetskompetenta ledare inom juridik, miljöpsykologi, pedagogik och landskapsarkitektur relaterat till barns utemiljö: Magnus Bohlin (chefsåklagare, Åklagarmyndigheten), Torbjörn Wrange (Aktiv Samhällsplanering), Mimmi Beckman (Örebro kommun) och Dean Kriellaars (University of Manitoba).

För aktörer som har och vill ta ansvaret för miljöer som ur ett barnrättsperspektiv ska designas, förvaltas och skötas för en potential av inbyggd risk. En balanserad positiv risk som möjliggör utmaning, lärande och utveckling.

Tider: start tisdag 13/9 kl 10.00, avslut onsdag 14/9 kl 16.00

Här kan du läsa mer om denna utbildning >
Här kan du köpa biljetter och anmäla dig >
För deltagare på Specialutbildningen 13-14/9  och konferensen 15-16/9 så ingår deltagande i workshopkväll och tillgång till de digitala passen och streamingplattformens interaktionsmöjligheter.

Digitala pass

De digitala passen arrangeras i en streamingplattform som ger många möjligheter till interaktion med andra deltagare, som förlänger upplevelsen och ger tillgång till mer värdefullt material.
Du kan välja och vraka bland internationella och nationella talare, ta del av massor av nya insikter och praktiska tillämpningar. Passen kommer kunna ses i efterhand under en månad.

Tider: korta sessioner (30 min) under 15-16/9,  se tider i programöversikten.

Här kan du läsa mer om digitala passen >
Här kan du köpa biljetter och anmäla dig >

Workshopkväll, design av fysiska miljöer (prel)

Under två timmar får du lära dig vad rörelserikedom är, få en introduktion hur konceptet kan användas genom grundläggande designprinciper och riktlinjer för att skapa miljöer där deltagare får god chans att utveckla såväl fysiska, sociala, känslomässiga som kognitiva förmågor. Du kommer också få ta del av både lokala, nationella och internationella exempel på tillämpningar som med mycket fina hållbarhetseffekter i flera avseenden.
Workshopen kommer ledas av bl a några av våra gästande experter.

Tid: onsdag 14/9 kl 18.00 – 20.00, på en ännu ej bestämd plats i Umeå.

Anmälan öppnar inom kort.

Workshopkväll, design av aktiviteter

Under två timmar får du lära dig vad rörelserikedom är, få en introduktion hur konceptet kan användas genom grundläggande designprinciper och riktlinjer för att skapa aktiviteter där deltagare får god chans att utveckla såväl fysiska, sociala, känslomässiga som kognitiva förmågor.
Ambitionen är att du som ledare ska få nya insikter och se nya vägar framåt för att kunna locka och behålla fler deltagare längre, och inte minst att öka din förmåga att ge deltagarna meningsfulla och värdefulla upplevelser.

Du kommer också få ta del av både lokala, nationella och internationella exempel på spännande tillämpningar.
Workshopen består av olika pass som kommer ledas av dessa gästande experter:

Tid: torsdag 15/9 kl 18.30 – 21.00, Midgårdskolan i Umeå.
OBS! Detta är ett aktivt pass, så passande kläder rekommenderas och skor för inomhusbruk ska användas.

Här kan du köpa biljetter och anmäla dig >

 

Priser

Frågor?
Varmt välkomna att kontakta oss via mail: info@change-the-game.se

Arrangörer:
Huvudarrangör är Change the game Utbildning AB – ett kunskapscentrum med metoder och utbildningar för alla som vill skapa mer attraktiva och hållbara samhällen med rörelserikedom som kompass – tillsammans med bland andra Balticgruppen, Idrottshögskolan Umeå Universitet, Region Västerbotten, RF-SISU Västerbotten och Umeå kommun.

Change the game inleder samarbete med IPLA

Kolla in

Q&A med talare
Change the game
2023

Kolla in

Om rörelserikedom – ny och mer info

Kolla in