Change the game 2021

 Detta var den åttonde upplagan av vårt årliga event som fortsatte att sätta rörelserikedom (physical literacy) i fokus. 

Digital konferens 21-24 september

En hållbar värld med rörelserikedom – från praktik till vision

Vi samlade innovatörer, världsledande experter och passionerade ledare som använder rörelserikedom för allt från social innovation till att göra människor mer slitstarka och spirande. Årets digitala konferens erbjöd både insikter och praktiska övningar samt exempel på lyckade projekt. För att vi tillsammans ska hitta nya vägar för att kunna utveckla samverkan, aktiviteter och miljöer. För hållbara samhällen, verksamheter och liv.

TRE OLIKA SPÅR:

  • Samverkan & samhällsutveckling
  • Aktiviteter
  • Miljöer & anläggningar

Deltagarna kunde välja och vraka bland internationella och nationella talare, ta del av massor av nya insikter och praktiska tillämpningar.
Konferensen arrangerades i plattformen Coeo som även gav flera möjligheter till kontakt mellan deltagarna.
Här kan du se presentationer från konferensen >

Presentatörer & paneldeltagare

Internationella

Nationella

Lokala

Apostolos Theos Idrottshögskolan Umeå universitet :: David Carlsson Balticgruppen :: Grim Jernudd Change the game :: Fredrik Nilbrink RISE :: Helena Tobiasson Mälardalens högskola :: Inger  Eliasson Idrottshögskolan Umeå universitet :: Jenny Holmqvist Korpen Lycksele :: Katrin Jonsson Mötesplats Stöcke :: Linda
Gustafsson 
Umeå Kommun :: Louise  Davis Idrottshögskolan Umeå universitet :: Maria  Bergstén Mötesplats Stöcke :: Niclas Bromark RF-SISU Västerbotten : Robert Lindberg RF-SISU  Västerbotten :: Thomas Hartman Region Västerbotten :: Tom Englén Change the game ::

Moderatorer

Linn Lundström RF-SISU Västerbotten :: Pernilla Eriksson Idrottshögskolan Umeå universitet

 

Program

TISDAG 21/9 – PROLOG
Lunch 12.15 – 12.45 (ett introduktions- och inspirationspass som är gratis)
– Rörelserikedom (physical literacy), en introduktion (Grim Jernudd)
”Why is PL relevant and important, the philosophicaly grounding of PL and how it can guide practitioners, what does a program look like that is designed to enable development of PL , what does a PL society look like and the connection between PL and human flourishing.” (Margaret Whitehead)

Anmälan till detta pass som var gratis gjordes separat.
(Behöver ej göras av de som bokar plats på hela konferensen)

ONSDAG 22/9 – SAMHÄLLSUTVECKLING & SAMVERKAN
Morgon 8.00 – 8.45
– Fysisk aktivitet & hälsa – utmaningarna och samband (Per Nilsson).
– Fysisk Aktivitet i Samhällsplanering i Sörmland (Johannes Hedlund).
– MindShift – Ny satsning på psykisk hälsa för att frigöra människors och organisationers fulla kapacitet (Fredrik Lindencrona)

Lunch 12.15 – 12.45
– Ett samtal om rörelserikedom för hållbar utveckling av samhällen/ verksamheter och om Umeå och Västerbottens resa som ett ”rörelserikt samhälle” (David Carlsson, Linda Gustafsson, Niclas Bromark, Thomas Hartman, Tom Englén).

Afternoon 16.00 – 16.45 (engelska)
– Physical literacy, a social innovation engine for sustainability (Dean Kriellaars).
– Physical literacy, physical activity and health (John Cairney).
– Physical literacy brings everyone to the table (Tom Jones).

TORSDAG 23/9 – AKTIVITETER
Morgon 8.00 – 8.45
– Riktlinjer för att skapa och leda aktiviteter som främjar rörelserikedom (Grim Jernudd)
– MotorIQ, ett program baserat på physical literacy (Pilo Stylin)
– Hand the Ball, physical literacy ger kvitton på att vi bidrar till goda utvecklingsmiljöer (Jennie Linell)

Lunch 12.15 – 12.45
– Samtal om rörelserikedom i ett fysiskt, psykologiskt och pedagogiskt perspektiv med forskare (Apostolos Theos, Inger Eliasson, Louise Davis) och aktivitetsledare (Robert Lindberg och Jenny Holmqvist).

Afternoon 16.00 – 16.45 (engelska)
– Effective Physical Education Pedagogy that promotes the development of Physical Literacy (Dean Dudley).
– How to design risk-friendly environments using movement-creativity to ignite individual’s psychological potential (Veronique Richard).

FREDAG 24/9 – MILJÖER & ANLÄGGNINGAR
Morgon 8.00 – 8.45
– Riktlinjer för att designa miljöer & anläggningar som främjar rörelserikedom (Grim Jernudd).
– Lekmiljöer som gör att barn vill, vågar och kan röra på sig (Emma Crawley)
– Nytänkande parkutvecklingsprojekt (Mimmi Beckman)
– Riskful Play, framtidens rörelseytor (Ahmed Al-Breihi)

Lunch 12.15 – 12.45
– Mötesplats Stöcke, att bygga en anläggning med rörelserikedom som kompass (Maria Bergstén)
– Offentliga rörelserika miljöer, ett Vinnova projekt i Umeå och Sörmland (Katrin Jonsson)
– Samtal med innovatörer som skapar med utgångspunkt från rörelserikedom (Fredrik Nilbrink & Helena Tobiasson)

Afternoon 16.00 – 16.45 (engelska)
– Outdoor Risky play (Ellen Beate Hansen Sandseter)
– Closing Q&A session (Margaret Whitehead)

Här kan du läsa mer om talarna och programpunkterna >

Konferensen genomfördes i samarbete och med stöd av Idrottshögskolan vid Umeå universitet, Region Västerbotten, RF-SISU Västerbotten, RISE och Umeå kommun.


Change the game 2021 var en del av SEE Hållbarhetsvecka i Västerbotten.

Change the game inleder samarbete med IPLA

Kolla in

Q&A med talare
Change the game
2023

Kolla in

Om rörelserikedom – ny och mer info

Kolla in