Change the game i Västerbotten 2019

Turnéschema

Robertsfors 3/9  – Norsjö 5/9 – Nordmaling 17/9 – Åsele 26/9

Det blev dagar fulla av rörelseglädje där barn fick prova och upptäcka nya idrotter och aktiviteter. Vuxna fick lära sig om nya insikter och verktyg som ökar barnens lust, förmåga och möjlighet att röra på sig, så att de kan bli mer rörelserika.

TESTA-PÅ-AKTIVITETER
En rad roliga idrotter och aktiviteter som arrangerades i samarbete med lokala föreningar.

RÖRELSERIKET
Barnen fick prova på lekar och aktiviteter som var formade för att ge positiva utmaningar som är berikade av rörelserikedom.

UTBILDNINGAR FÖR VUXNA
Det blev introduktioner i physical literacy och hur man använder det i praktiken för att göra barn mer rörelserika – och därigenom mer fysiskt aktiva och välmående.
På varje ort blev det ett pass för yrkesverksamma på eftermiddagen och ett pass för föreningsledare/föräldrar på kvällen (som yrkesverksamma med fördel även kunde delta i).

Presentationer/workshops för yrkesverksamma, föreningsledare och föräldrar – här finns materialet som de baserades på.

Dessa events möjliggjordes och arrangerades av SISU idrottsutbildarna med stöd av Region Västerbotten och i samarbete med respektive kommuner.


Change the game inleder samarbete med IPLA

Kolla in

Q&A med talare
Change the game
2023

Kolla in

Vår nya podd:
Rörelserevolutionen

Kolla in