Aktiviteter & övningar som främjar rörelserikedom

Hjulet

Rörelserikedom (physical literacy på engelska) – här illustrerad i form av ett hjul som visar hur ökad rörelsefärdigheter (som kan användas i olika miljöer), leder till ökat självförtroende, ökad (inre) motivation och ökat deltagande. Osv.

Checklistan

De gula bollarna representerar viktiga delar i en upplevelse som är berikad med rörelserikedom. Dessa punkter kan tjäna som en liten checklista för att kunna leda och utforma aktiviteter och miljöer med rörelserikedom som kompass.

Hjärnan – Utmanar dess förmåga att styra kroppen.Tillsammans – Aktiverar alla samtidigt för minskad åskådareffekt.Kreativitet – Ger möjlighet att välja och forma egna lösningar.Samarbete – Främjar social interaktion och samhörighet.Alla nivåer – Möter utövarnas olika kapaciteter och preferenser.

Bra träningar/aktiviteter för rörelserikedom:

 • Ökar medvetenheten (kinetiskt och rumsligt)
 • Ökar kompetensen i rörelsekunskaper
 • Ökar kompetensen av rörelsefärdigheter i följd
 • Ökar kompetensen av att modifiera färdigheter efter omständigheterna
 • Ökar repertoaren av rörelsefärdigheter
 • Minskar asymmetri från höger till vänster
 • Ökar förmågan att välja passande rörelsefärdigheter
 • Ökar självförtroendet
 • Ökar högkvalitativ motivation
 • Minskar sociala hämningar
 • Ökar kunskap om rörelsers olika termer
 • Leder till ökat deltagande som leder till ökad ”fitness”, ökad prestationsförmåga och till förbättrad mental och fysisk hälsa

Övningsexempel

Berikad eller inte berikad av rörelserikedom – kolla in konkret exempel här >

Så om du gör dina adepter rörelserika så kommer de i god form, såväl fysiskt som psykiskt och socialt!

Källa: Sport for life Canada/Public Health Agency of Canada

Change the game inleder samarbete med IPLA

Kolla in

Q&A med talare
Change the game
2023

Kolla in

Om rörelserikedom – ny och mer info

Kolla in